U heeft van uw behandelend uroloog gehoord dat u gaat starten met blaasspoelingen met een medicijn. Dit medicijn herstelt de beschermlaag van uw blaas. Deze blaasspoelingen worden gegeven om (pijn)klachten in uw onderbuik en blaas te verminderen.

Voorbereiding

Wij raden u aan om vanaf 2 uur voor de spoeling en ook tijdens het ophouden van de spoeling zo min mogelijk te drinken. Drinkt u bijvoorbeeld alleen wat water om uw medicijnen in te nemen. Als u drinkt, kunt u uw plas minder goed ophouden, omdat de blaas sneller volloopt. Het medicijn wordt dan vermengd met urine waardoor het minder werkzaam is. Bij gebruik van diuretica/plastabletten: neem diuretica na het uitplassen van de spoeling en niet ervoor.

Belangrijke informatie

Dit middel mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Behandeling

De behandeling bestaat uit 4 tot 6 spoelingen 1 keer per week. Daarna gaat u over op 1 spoeling per maand tot de klachten verdwenen zijn of om te voorkomen dat ze terugkeren. De behandeling vindt poliklinisch plaats. U krijgt een afspraakschema mee voor de blaasspoelingen.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. U hoeft alleen de onderkleding naar beneden te doen. De verpleegkundige reinigt de uitwendige opening van uw plasbuis. Vervolgens brengt zij een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas en laat de blaas eerst helemaal leeg lopen. Het inbrengen van de katheter kan een onaangenaam gevoel veroorzaken. Via de katheter laat de verpleegkundige de vloeistof  in de blaas lopen. Dit is maar een kleine hoeveelheid.

Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling minimaal een half uur (en maximaal 4 uur) in de blaas te houden. De verpleegkundige biedt u een inlegkruisje aan.

Duur van een spoeling

Het inbrengen van de katheter en het laten inlopen van de vloeistof duurt bij elkaar ongeveer 5 minuten.

Nazorg

Na het inbrengen van de vloeistof kunt u weer naar huis. Het ophouden van de vloeistof en de urine kan gevoelig zijn. Dit verdwijnt na het uitplassen. De eerste plas kan een branderig gevoel geven. Als u probeert veel te drinken nadat u de vloeistof hebt uitgeplast, dan gaat het branderige gevoel bij het plassen sneller weg.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie van ZorgSaam Ziekenhuis.

  • Locatie De Honte, Terneuzen     tel: 0115  – 68 83 40
  • Locatie Antonius, Oostburg         tel: 0117  – 45 93 73
  • Locatie Liduina, Hulst                 tel: 0114 – 37 30 20

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.