Uw arts heeft bij u een vorm van dementie vastgesteld. Voor deze hersenziekte kan de arts u medicatie voorschrijven. In uw geval is dit Memantine (Ebixa).
Deze pagina bevat informatie over de behandeling met Memantine.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De ziekte van Alzheimer is een aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Kenmerken zijn een geleidelijke achteruitgang in het denkvermogen en geheugenstoornissen. De symptomen zijn toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen. Hierdoor wordt het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker.

Onze hersenen hebben een sturende taak, waarbij het nodig is dat al onze hersencellen met elkaar in contact staan. Om dit contact te hebben, zijn bepaalde boodschappersstoffen nodig (neurotransmitters). Als er een tekort of een teveel aan deze boodschapperstoffen zijn, ontstaan er problemen met de cognitieve functies. Dat zijn de functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Een van deze boodschapperstoffen is glutamaat, wat bij de ziekte van Alzheimer verhoogd aanwezig is. Dit verstoort het leer-, geheugen- of gedragsproces.

Momenteel is de ziekte van Alzheimer niet te genezen en ook niet stop te zetten. De arts kan medicatie voorschrijven. Memantine verlaagt de concentratie van de glutamaat, wat een positieve invloed kan hebben op symptomen van de ziekte van Alzheimer. Mematine kan een positief effect hebben op gedragssymptomen (zoals bijvoorbeeld agitatie, agressie en prikkelbaarheid), dagelijkse handelingen en cognitieve vaardigheden.

Hoe gebruikt u het middel?

Memantine is verkrijgbaar in tabletten van 5mg, 10mg, 15mg en 20mg en als oplossing (in de vorm van een doseerpomp). Gaat u de doseerpomp gebruiken, volg dan de instructies van de apotheek op. Voor de tabletten geldt dat u de eerste 4 weken de tabletten inneemt volgens een opbouwschema. Hiervoor krijgt u een startverpakking.

Neem de Memantine tijdens of net na het eten in. U heeft dan de minste last van maagklachten.
Opbouwschema:

 • Week 1: 1x 5mg per dag
 • Week 2: 1x 10mg per dag
 • Week 3: 1x 15mg per dag
 • Week 4: 1x 20mg per dag

Als u de medicatie goed kunt verdragen blijft u na de 4e week doorgaan met 1x 20mg per dag.

Mogelijke bijwerkingen

Dit middel kan bijwerkingen geven. Dit is vooral het geval in het begin van de behandeling (ongeveer de eerste 3 dagen) en wanneer de dosis verhoogd wordt. Daarom wordt de dosering langzaam opgebouwd. Bijwerkingen kunnen zijn:

 • Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid en zeer zelden vermoeidheid. Dit gaat in het algemeen over als uw
  lichaam aan het middel gewend is. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit uw bed of van een stoel;
 • Maagdarmklachten, zoals verstopping (obstipatie) en zeer zelden misselijkheid en braken. Heeft u last van verstopping? Gebruik als dat mogelijk is vezelrijke voeding en drink veel. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping. Als u misselijk wordt van de Memantine helpt het om dit medicijn met wat voedsel in te nemen;
 • Bewegingsstoornissen, zoals evenwichtsstoornissen en zeer zelden een abnormale gang bij het lopen;
 • Soms kortademigheid;
 • Oedeem (vochtophoping in voeten, benen en /of handen).
 • Overgevoeligheid. Dit kunt u bijvoorbeeld merken aan huiduitslag en jeuk.

Raadpleeg de poli geriatrie als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Dosering vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.

Medicatie gestart en dan?

Nadat u met de medicatie gestart bent, is er regelmatig telefonisch contact met u of uw mantelzorger. Zo volgen we op hoe het gaat en of de behandeling aanslaat.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn kunt u vinden op apotheek.nl

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli geriatrie en geheugenpoli in Terneuzen.

 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar via tel: 0115 – 688667.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar geriatrie@zzv.nl.

April 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.