Uw geriater heeft u het geneesmiddel Galantamine voorgeschreven. Op deze pagina leest u meer over de behandeling met Galantamine.

Galantamine wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer. De symptomen van dementie kunnen zijn: toenemend geheugenverlies,  verwardheid, moeite met plannen en organiseren en gedragsveranderingen. Door deze symptomen wordt het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker.
Er bestaan geen geneesmiddelen die dementie kunnen genezen, maar door de behandeling van Galantamine willen we bereiken dat u de dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk kunt uitvoeren. Galantamine werkt niet bij alle patiënten, of het bij u werkt is van tevoren niet te zeggen. Galantamine is ook bekend onder de merknaam Reminyl.

Hoe werkt Galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als de hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze boodschappers ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en te onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen die optreden bij dementie een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier uw functioneren kunnen verbeteren. Ook is het mogelijk dat door de medicijnen de zelfredzaamheid langer behouden blijft. Ook kan de behandeling met medicijnen vervelende symptomen, zoals depressie en/of angst verminderen.

Hoe gebruikt u Galantamine?

U neemt eenmaal per dag één Galantamine capsule in met water of een andere vloeistof. Liefst in de ochtend bij het ontbijt, halverwege de maaltijd. De capsule in zijn geheel doorslikken: dus niet kauwen of fijn maken. Het is heel belangrijk dat de capsule dagelijks wordt ingenomen, daarom gebeurt dit onder toezicht van familie of van de thuiszorg.

Meestal wordt onderstaand doseerschema gebruikt:

 • Week 1 t/m 4 1x per dag 1 capsule van 8mg
 • Week 5 t/m 8 1x per dag 1 capsule van 16mg
 • Vanaf week 9 1x per dag 1 capsule van 24mg

Het opstarten van de medicatie wordt telefonisch opgevolgd. U of uw contactpersoon worden regelmatig gebeld door een verpleegkundige van de poli geriatrie. We bespreken dan hoe het gaat met het innemen van de medicatie, of er eventuele bijwerkingen zijn en of er veranderingen zijn in het functioneren. Zo wordt er bekeken of het middel voldoende werkzaam is.

Wat zijn de bijwerkingen van Galantamine?

Zoals bij alle medicijnen kunnen er bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van Galantamine. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Misselijkheid en braken: mensen die in het verleden last hebben gehad van een maag- of darmzweer hebben meer kans op bijwerkingen van maag en darmen. Daarom is het ook belangrijk om de medicatie tijdens de maaltijd in te nemen.
 • Diarree: neem contact op met uw arts als u te veel gewicht verliest.
 • Duizeligheid: vooral bij het opstaan uit bed of uit de stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam aan het middel gewend is, dat is binnen enkele dagen of weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van de stoel.
 • Slaperigheid, vermoeidheid en hoofdpijn: deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan
  het middel gewend is.

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan is dit meestal:

 • Bij het starten van de galantamine;
 • Als de dosering wordt opgehoogd;
 • Wanneer galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen;
 • Als u een extra capsule neemt (omdat u bent vergeten dat u er al eentje had ingenomen)

De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen.
De arts kan eventueel tijdelijk een middel tegen de misselijkheid geven. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, kunt u contact opnemen de poli geriatrie. De arts zal er meestal voor kiezen om de dosis te verlagen. Ga niet zelf de dosis veranderen, bespreek dit altijd.

Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat u gedurende de dag voldoende drinkt.

Alcohol versterkt het versuffende effect van het middel, vooral aan het begin. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol.

Het volledige overzicht van mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter van de medicatie.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn kunt u vinden op apotheek.nl 

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli geriatrie en geheugenpoli in Terneuzen.

 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar via tel: 0115 – 688667.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar geriatrie@zzv.nl.

April 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.