Bij een beenmergpunctie nemen we wat beenmerg weg uit het sternum (Latijnse naam voor borstbeen) of crista (Latijnse naam voor bekken). Door onderzoek kunnen we nagaan hoe het gesteld is met de aanmaak van nieuwe bloedcellen en of er eventueel sprake is van een (goedaardige of kwaadaardige) bloedziekte.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor het onderzoek. Als u een aanvraagformulier heeft mag u deze meebrengen. Neemt u ook uw patiëntenkaart mee? We raden u aan om u door iemand te ophalen na het onderzoek. De ervaring is dat u niet alleen naar huis kunt rijden.

Verloop van het onderzoek

Wanneer de dokter het beenmerg uit het borstbeen wil halen, ontbloot u uw bovenlichaam en neemt u liggend plaats op een bed of onderzoeksbank. Wanneer de dokter het beenmerg uit de crista wil halen, ontbloot u de heup en neemt u liggend plaats op de linker of rechter zijde. De dokter bepaalt de plaats van aanprikken. Uw huid wordt  gedesinfecteerd en verdoofd. Ook de plaats op het bot waar de naald in het bot wordt geschoven wordt verdoofd. Na inwerking van de verdoving brengen de dokter de bioptienaald in en het beenmerg wordt opgezogen. Ondanks de verdoving kan dit opzuigen pijn doen. Dit opzuigen van het beenmerg duurt enkele seconden. Tijdens dezelfde ingreep kan de dokter ook een stukje bot wegnemen. Dit kan alleen uit de crista. Daarna trekt de dokter de naald terug. Het beenmerg en het botstukje gaan naar verschillende laboratoria.

Na het onderzoek

Na het onderzoek dekken we de prikplaats af met een gaasje en/of pleister. We vragen u om nog ongeveer 15 minuten te blijven liggen met een klein zandzakje tegen de prikplaats aan om nabloeden te voorkomen. Daarna kunt u onder begeleiding naar huis. De pleister kunt u de volgende dag weer verwijderen. De uitslag krijgt u na één week van uw behandelend arts op de polikliniek.

Aanwezig bij het onderzoek

  • Arts die de punctie uitvoert.
  • Verpleegkundige die u tijdens het gehele onderzoek begeleidt.
  • Personeel Laboratorium dat het beenmerg verwerkt.

Mogelijke complicaties

U kunt een doof gevoel krijgen in het been (bij cristapunctie). Dit bemoeilijkt het lopen. Dit is het gevolg van de verdoving. Na enkele uren gaat het over. Nabloeding: Soms bloedt het wondje erg lang na. Dit leidt soms zelfs tot een opname. Dit komt omdat bij bloedziekten de stolling soms verstoord is.

Meenemen naar het onderzoek:

  • patiëntenkaart
  • verwijsbrief (huis)arts

Uw afspraak

Op ………………………dag ………………………………… om ………..…………. uur

Locatie De Honte in Terneuzen. Scopieafdeling, route 48.

 

Vragen over uw onderzoek?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Interne Geneeskunde.

Zij is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688202. Als u uw vraag per email stuurt naar polioncologie@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord.

 

November 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.