Van de KNO-arts hebt u een verwijzing gekregen voor een gehooronderzoek (audiometrie). Het gehooronderzoek bestaat uit twee onderdelen: het toonaudiogram en het spraakaudiogram. Het kan zijn dat alleen een toonaudiogram of spraakaudiogram plaatsvindt. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO.

Wat is een audiogram?

Via het maken van een audiogram wordt de gehoordrempel (de grens tussen wat u wel of niet kunt horen) van zowel het linker- als het rechteroor gemeten. Het is niet toegestaan dat er, buiten degene bij wie het onderzoek plaatsvindt, anderen aanwezig zijn in de onderzoekskamer (uitzonderingen zijn in overleg mogelijk).

Hoe verloopt het maken van een toonaudiogram?

Het onderzoek wordt uitgevoerd polikliniek-assistent in een geluidsdichte kamer. Via een koptelefoon wordt uw gehoor gemeten met hoge en lage pieptonen. De onderzoeker begint de meting bij het oor dat het beste functioneert. Het is de bedoeling dat u na elke pieptoon op de knop drukt. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Hoe verloopt het maken van een toonaudiogram bij een kind?

Als uw kind voor een toonaudiogram verwacht wordt, kan het zijn dat het onderzoek iets anders verloopt. De onderzoeker past het onderzoek aan de leeftijd van uw kind aan. Tijdens het maken van het toonaudiogram kan er maar één ouder aanwezig zijn. Het is ook niet toegestaan dat er, buiten het kind bij wie het onderzoek plaatsvindt, andere kinderen aanwezig zijn in de onderzoekskamer.

Hoe verloopt het maken van een spraakaudiogram?

Bij dit onderzoek hoort u via de koptelefoon rijtjes met woorden die u moet nazeggen. Als u de woorden niet goed verstaan hebt, moet u raden. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Hoe komt u aan de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw KNO-arts direct na de test of bij uw volgende afspraak.

Bent u verhinderd?

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen, tel. 0115-688518. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

 

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.