Een arthrografie is een diagnostisch onderzoek waarbij door middel van contrastmiddel het gewricht in beeld gebracht wordt. Het doel van een arthrografie is het afbeelden van de kraakbenige gedeelten (kapsel en kraakbeen) van een gewricht. Op deze manier kunnen defecten aan de zachte weefsels worden waargenomen die pijnklachten kunnen veroorzaken. Dit onderzoek kan gecombineerd worden met een MRI- of CT-scan.

Voorbereiding

Voor een arthrografie volgt u onderstaande richtlijnen, deze zijn beslissend of het onderzoek al dan niet kan doorgaan. 

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Wij adviseren de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen.

Vervoer

Het is niet toegestaan om na het onderzoek een auto te besturen. Zorg er daarom voor dat er iemand met u meekomt op de dag van het onderzoek.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.

De dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75.
We verzoeken u om 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.
Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis bent, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het doorlicht toestel. Daarna kan het zijn (afhankelijk van uw afspraak) dat u wordt doorgestuurd voor een MRI- of CT-scan. Voor meer informatie over de toestellen verwijzen we u naar deze pagina op onze website.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Indien u voor de combinatie met MRI komt, zal de laborant de screeningslijst met u doornemen. Vervolgens geeft hij/zij u uitleg over het onderzoek. De laborant zal u vragen om uw betreffende kleding en eventuele sieraden uit te doen.

In de onderzoeksruimte ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De laborant desinfecteert de punctieplaats. Met behulp van röntgenstraling zal de radioloog vervolgens het gewricht aanprikken en contrastvloeistof inspuiten. Daarna wordt op de punctieplaats een pleister geplakt. De radioloog maakt hierna opnamen van het gewricht in verschillende posities.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich weer kunt aankleden.
Wanneer u nog een CT of MRI-onderzoek krijgt, wordt u daar heen begeleid en verder geholpen.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal. Het onderzochte gewricht moet de eerste dag worden ontzien. Na het onderzoek mag u het eerste uur het gewricht niet belasten. De mobiliteit van het gewricht kan tijdelijk verminderd zijn. Wanneer u komt voor een onderzoek van het SI-gewricht (de sacro-iliacaalgewrichten vormen de verbinding tussen het heiligbeen en het bekken en daarmee tussen de rug en de benen), de heup, knie, enkel of voet adviseren wij om een rolstoel te gebruiken wanneer u naar huis gaat. Het is niet toegestaan om na het onderzoek een auto te besturen.

Algemene info

Contrastmiddelen

Tijdens het onderzoek wordt contrastvloeistof in het gewricht gespoten, waardoor eventuele afwijkingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deze contrastvloeistof wordt door het lichaam zelf afgebroken. Wel kan de vloeistof tijdens en net na het onderzoek een wat drukkend gevoel veroorzaken in het gewricht.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.