Uw cardioloog heeft u verwezen voor een adenosine stresstest. Dit is een onderzoek waarbij uw cardioloog kijkt of u een extra elektrische verbinding in uw hart heeft, een zogenoemde accessoire verbinding. Op deze pagina leest u meer over een accessoire verbinding en het onderzoek.

Wat is een accessoire verbinding?

Een accessoire verbinding is een aangeboren, extra elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers van het hart. Deze extra verbinding kan leiden tot hartritmestoornissen. Hartritmestoornissen kunnen zich uiten in:

  • hartkloppingen
  • duizeligheid
  • kortademigheid
  • pijn op de borst
  • wegrakingen

De aanwezigheid van een extra verbinding, in combinatie met hartritmestoornissen wordt ook wel het WolffParkinson-White syndroom genoemd. De aanwezigheid van een accessoire verbinding leidt meestal niet tot klachten, maar in zeldzame gevallen kan er een levensbedreigende hartritmestoornis optreden. Met name als er ook sprake is van boezemfibrilleren. De behandeling bestaat uit het wegbranden van de extra verbinding. Dit heet een katheter ablatie.

Uw voorbereiding

U wordt voor het onderzoek verwacht om 14:00 uur en blijft enkele uren opgenomen op de CCU afdeling. Het is belangrijk dat u 24 uur voor het onderzoek:

  • geen koffie of thee meer drinkt
  • geen banaan of chocolade meer eet

Het onderzoek is anders minder betrouwbaar. Verder mag u alles eten en drinken.

Medicijnen

U hoeft uw medicijngebruik alleen aan te passen als uw cardioloog dat met u heeft besproken. Gebruikt u dipyridamole (Persantin) of theophylline (Theolair) en is dit niet ter sprake gekomen tijdens het consult met de cardioloog? Meld dit dan alsnog van tevoren.

Heeft u een longaandoening?

Heeft u astma of longemfyseem? Laat dit van tevoren weten aan uw cardioloog. Dit kan een reden zijn om de test niet uit te voeren.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek maakt uw cardioloog gebruik van de stof adenosine. Deze stof blokkeert tijdelijk de elektrische signalen die door het normale geleidingssysteem van het hart gaan. Dit betekent dat signalen vanuit de boezem gedurende een aantal seconden niet via de normale geleidingsweg uw hartkamer kunnen bereiken. Als u een accessoire verbinding heeft dan gaan de signalen tijdens de blokkade via deze extra verbinding naar uw hartkamer. Uw cardioloog kan dit duidelijk zien op een hartfilmpje.

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de ingang van de ccu / intensive care (route 78). Een medewerker brengt u naar uw kamer en bereidt u voor op het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op bed. Om uw hartritme te controleren maakt de verpleegkundige een hartfilmpje. Hiervoor plakt de verpleegkundige plakkers op uw borst. De plakkers worden aangesloten op de hartmonitor. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een infuusnaald in uw arm. Via het infuus krijgt u de stof adenosine toegediend, door middel van een snelle injectie. De hoeveelheid adenosine wordt in stappen verhoogd, totdat het effect bereikt is. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Klachten tijdens de test

De adenosinestresstest is veilig. Het toedienen van adenosine geeft doorgaans wel bijwerkingen, zoals kortademigheid en druk op de borst. Vaak duren deze bijwerkingen maar enkele seconden tot een minuut. Daarna is het middel volledig uitgewerkt.

Uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek bespreekt de cardioloog de uitslag. Als er geen afwijkingen gevonden zijn, koppelt de verpleegkundige u los van de hartmonitor. Het infuus wordt verwijderd en u krijgt iets te eten. Daarna mag u naar huis. Als er wel afwijkingen te zien zijn of als er hartritmestoornissen zijn ontstaan bespreekt de cardioloog dit met u. In enkele gevallen kan het zijn dat u dan een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met uw cardioloog.

April 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.