In overleg met u heeft uw arts besloten om te starten met ademhalingsondersteuning met NPPV. Op deze pagina kunnen u en uw naasten nog eens rustig nalezen wat NPPV precies is en wat u kan verwachten van de behandeling, de artsen en verplegend personeel.

Wat is NPPV

NPPV staat voor Non-invasieve Positive Pressure Ventilation. Het is een vorm van ademhalingsondersteuning. Met de NPPV behandeling proberen we de ademhaling zo te ondersteunen, dat de gasuitwisseling in de longen verbetert. Het zuurstofgehalte in het bloed zal stijgen en het koolzuurgehalte zal dalen. De NPPV behandeling heeft als doel om de ademhalingsspieren te laten rusten en uitputting te voorkomen. Verder zal het ademhalen makkelijker en efficiënter verlopen. Uw kortademigheid wordt snel minder en de kans op herstel neemt toe.

De behandeling

Bij ademhalingsondersteuning met NPPV krijgt u een transparant masker over het gezicht geplaatst. Het masker is via een slang aangesloten op een apparaat. Behalve zuurstof geeft het apparaat via het masker een positieve druk bij de in- en uitademing. Door deze druk blijven uw luchtwegen zo goed mogelijk geopend. De gasuitwisseling wordt hierdoor verbeterd. Het zuurstofgehalte in het bloed stijgt weer en het koolzuurgehalte daalt. Bovendien kost het ademen u zo minder kracht en energie. Tijdens de eerste uren van de behandeling is het van groot belang dat u het masker continu ophoudt. Dit geeft het beste resultaat. U kunt tijdens de behandeling wel praten, maar u bent moeilijker verstaanbaar door het masker. Bovendien is praten vermoeiend voor u. Een verpleegkundige voert regelmatig controles uit bij en er wordt regelmatig bloed afgenomen. Zuurstof- en koolzuurgehalte wordt gemeten met een speciaal apparaat. Deze meting vindt plaats via een clipje aan uw oorlel. De longarts kan op basis van de bloeduitslagen en metingen beoordelen of de behandeling het gewenste effect heeft en/of de instellingen van het apparaat moeten worden veranderd. De behandeling gaat ook door tijdens de nacht.

Het masker wordt rustig voor uw gezicht gehouden, zodat u kunt voelen dat de in- en uitademing met een bepaalde druk verloopt. Wanneer dit goed aanvoelt, wordt het masker met behulp van klittenband achter op uw hoofd vastgezet. Sommige patiënten moeten hier erg aan wennen, terwijl anderen het als een opluchting ervaren. Dit is voor iedereen verschillend. Het kan in het begin moeilijk zijn om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.

Met het masker op kunt u gewoon lezen, praten en (tv) kijken. De verpleegkundige maakt het masker voor u los als u medicijnen in moet nemen, moet eten of drinken en als u naar het toilet gaat. In het begin zal het onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo kunt u onder andere last krijgen van geïrriteerde ogen en droge mondslijm-vliezen.

Meestal ligt u in bed, maar wanneer u goed op de behandeling reageert is het ook mogelijk om onder begeleiding in de stoel te komen zitten. Ook is het mogelijk om tijdens bezoekuur bezoek te ontvangen. U kunt tijdens de therapie wel praten, maar u bent moeilijker verstaanbaar.

Als de waarden in uw bloed verbeteren, bouwen we de behandeling af. De tijden dat u niet aan het apparaat ligt worden langer. Dit gebeurt op basis van bloeduitslagen en van uw lichamelijke conditie. Ondanks een goede motivatie en inspanningen van u, uw naasten en het medisch team kan ademhalingsondersteuning met NPPV toch onvoldoende blijken. U kunt bijvoorbeeld zieker worden, waardoor deze behandeling niet lukt of onvoldoende effect heeft. Voor u en alle betrokkenen is dit emotioneel zwaar. De longarts zal met u en uw familie of naasten bespreken welke behandelingsmogelijkheden er in dat geval nog zijn.

Risico’s en complicaties

Ademhalingsondersteuning met NPPV is een ondersteunende behandeling en brengt geen risico’s met zich mee.

Opnameduur

Hoe lang u opgenomen blijft is niet bekend. Dit is per patiënt verschillend en hangt af van het herstel.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige die voor u zorgt of aan de behandelend arts. Verder kunt u contact opnemen met de afdeling longziekten. Telefoonnummer 0115-688755.

 

Bron: Laurentius ziekenhuis Roermond (januari 2021)

 

Maart 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.