Uw behandelend arts verwijst u naar een buitenlands ziekenhuis voor behandeling/onderzoek.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Wat moet u doen / wat is de werkwijze:

  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar en vraag na of de voorgeschreven behandeling/onderzoek vergoed wordt.
  • Is er al een afspraak gepland in het buitenland? Meld dit dan bij uw zorgverzekeraar, zodat de aanvraag ‘geplande zorg buitenland’ tijdig wordt afgehandeld.
  • Van het aanvraagformulier buitenland, wat u van de secretaresse heeft ontvangen, dient u één exemplaar naar uw zorgverzekeraar te sturen.
  • Bij goedkeuring van de zorgverzekeraar ontvangt u van de verzekeraar een machtiging (S2 formulier). Deze machtiging neemt u mee naar het buitenlandse ziekenhuis. U geeft het formulier af bij ontvangst.
  • Behandeling/onderzoek wordt uitgevoerd. De rekening wordt betaald door de zorgverzekeraar.
  • Bij afwijzing door de zorgverzekeraar ontvangt u geen machtiging (S2 formulier). U brengt dan de secretaresse van uw behandelend arts bij ZorgSaam op de hoogte. Er moet een ander ziekenhuis gekozen worden, tenzij u de rekening zelf wilt betalen.

April 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.