Verantwoordelijkheden

Hoofdbehandelaar/operateur

 • Aanmelden met het juiste formulier van start VKA bij trombosedienst;
 • Melden ingreep via opnameverpleegkundige (datum);
 • Aanmelden NOAC's bij trombosedienst;
 • Controle nierfunktie bij start NOAC en op indicatie;
 • Melden permanent staken antistolling aan trombosedienst (VKA/NOAC);
 • Melden nieuwe relatieve contra-indicatie;
 • Aangeven van herstartdatum antistolling na ingreep;
 • Digitaal opname formulier invullen en aangeven of de antistolling al dan niet gestaakt moet worden.

Trombosedienst

 • Controles rondom ingreep en maken van juist schema;
 • Voorschrijven vitamine K rondom ingreep;
 • Herstartschema VKA na ingreep (na toestemming hoofdbehandelaar);
 • Staken LMWH ter overbrugging;
 • Aanpassen controles door trombose dienst bij start andere medicatie;
 • De trombosedienst kan ook contact opnemen als er twijfels zijn over inname, risico's of indicatie van antistolling;
 • Brieven naar patiënt en behandelaar bij therapie ontrouw;
 • Zowel patiënt als behandelaar kunnen contact op nemen met de trombosedienst bij vragen;
 • Vervroegd oproepen patiënten met nieuwe interfererende medicatie;
 • Voorlichting en praktische adviezen over gebruik VKA;
 • Melden aan huisarts van start en definitief staken antistolling.

Apotheek

 • Advies over vervroegde controle VKA en interfererende medicatie;
 • Melden aan trombosedienst start andere medicatie naast de VKA's.

POS/anesthesist

 • Staken antistolling volgens protocol;
 • Voorschrijven LMWH ter overbrugging. Houdt er rekening mee dat patiënt na de ingreep nog enige tijd LMWH gebruikt, dus schrijf voldoende voor (10 stuks, met 2x herhalen).