Voor Thuiszorg

De Algemene Voorwaarden VVT zijn schriftelijke afspraken over de rechten en plichten van de cliënt en de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als er een specifieke soort zorg wordt gegeven. Lees in een beknopt overzicht meer over de Algemene Voorwaarden VVT:

Publieksfolder algemene voorwaarden VVT

Algemeen

Algemene voorwaarden VVT – Algemeen

Bijzondere delen

Algemene voorwaarden VVT – Wijkverpleging