• De Lange Akkers
  • algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg

Op maandag 19 juli ondertekenden Ralph van Dijk namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en René Smit namens ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van ouderenzorglocatie De Lange Akkers in Koewacht.

Woongoed en ZorgSaam zijn al geruime tijd in gesprek over de toekomst van deze locatie. Met de overeenkomst bevestigen ze hun plannen om een nieuwe gezamenlijke invulling te geven aan wonen, welzijn en zorg in Koewacht.

De herontwikkeling betreft twee fases. De eerste fase is het ontwikkelen van circa 25 appartementen voor de sociale huur. De tweede fase betreft de herontwikkeling van het huidige gebouw. Dit betreft 40 appartementen. ZorgSaam blijft zorg aanbieden in het complex, met bij de toekomst passende (zorg)voorzieningen.

De nieuwbouwplannen zitten nog in de beginfase. Een definitieve planning en een verdere uitwerking volgt. Naar verwachting start de eerste fase van de bouw in 2023.

Deze ontwikkeling vloeit voort uit de visie op Thuis- en Ouderenzorg van ZorgSaam, waarin de gewenste toekomstige ontwikkelingen zijn geschetst ten aanzien van het wonen, het welbevinden en de zorg voor ouderen in Zeeuws-Vlaanderen. De woonvisie van Woongoed sluit hierop aan.

René Smit en Ralph van Dijk bij De Lange Akkers