• algemeen
  • ziekenhuis

De komende weken worden in ZorgSaam Ziekenhuis en Adrz minder operaties uitgevoerd dan normaal. Dit is het gevolg van de toenemende drukte in het ziekenhuis. Spoedoperaties en oncologische operaties gaan gewoon door.

Om goed voor alle patiënten in het ziekenhuis te kunnen zorgen, worden er minder operaties uitgevoerd in de komende weken. Zo kan het personeel dat hiervoor staat ingeroosterd elders in het ziekenhuis worden ingezet. Wanneer een operatie, onderzoek of behandeling wordt uitgesteld, nemen wij altijd tijdig contact op. Het is dus niet nodig het ziekenhuis te bellen. Als u niets van ons hoort, verwachten wij u gewoon op de aangegeven tijd en locatie voor uw consult, onderzoek of behandeling.

We vragen u onze regels goed in acht te nemen:

  • Draag een mondneusmasker
  • Kom zonder begeleiding als dat kan
  • Kom maximaal 10 minuten van tevoren naar uw afspraak (tenzij wij dit anders hebben aangegeven)
  • Desinfecteer uw handen
  • Houd 1,5 meter afstand.

Meer informatie over Covid-19