• algemeen
  • ziekenhuis

Kent u de cliëntenraad? De cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor u van belang zijn. In gesprek met de Raad van Bestuur van ZorgSaam behartigen we uw belang als patiënt. We hebben u daarbij nodig!

Cliëntenpanel

Goede gezondheidszorg is voor iedereen belangrijk. De Cliëntenraad van ZorgSaam Ziekenhuis wil u daarover horen. Dat gebeurt via een cliëntenpanel. Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een vraag over een actueel onderwerp. Door de korte enquête in te vullen, weten wij als cliëntenraad hoe u tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. Tenminste…als er voldoende mensen meedoen. Er is al een hoge betrokkenheid met meer dan 500 leden, maar voor een goed onderzoek zoeken we nog vele panelleden, dus meld u aan en doe mee.

Iedereen in Zeeuws-Vlaanderen kan zich aanmelden voor het digitale cliëntenpanel. Het is helaas niet mogelijk om op een andere, niet digitale manier mee te doen.

Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

  • Stuur een e-mail naar clientenraadziekenhuis@zzv.nl met de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortejaar, postcode en e-mailadres;
  • U kunt ook het digitaal formulier invullen op onze website;
  • U kunt bellen naar de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad op tel: 0115-677232.

Een voorbeeld van het panel in 2019

We hebben onderzocht wat u vindt van de wachttijden op de polikliniek. Velen geven aan best wel tevreden te zijn met de toegangstijden en wachttijden bij ZorgSaam met uitzondering van enkele specialismen. Tot 30 minuten vindt 95% van het panel acceptabel. 89% heeft er begrip voor om te moeten wachten als de medisch specialist voor een spoedgeval is weggeroepen, maar 59% vindt dat het zo geregeld moet zijn dat de medisch specialist ongestoord zijn werk kan doen. Een belangrijk punt vindt het panel dat de patiënten geïnformeerd worden over de actuele wachttijd (69%) en de reden waardoor het spreekuur uitloopt (69%). Met deze resultaten heeft de cliëntenraad er bij de Raad van Bestuur op aangedrongen dat er op alle poliklinieken een uniforme manier van informeren over de wachttijd komt en dat er op toegezien wordt dat dit ook gebeurt.