• Lab - Klinische chemie
  • algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Klinische Chemie is een moeilijk woord voor medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. Met medisch laboratoriumonderzoek tonen we ziekten aan (of we sluiten ze uit) en volgen we nauwkeurig de effecten van een medische behandeling. Ook houden we zaken in de gaten om erger te voorkomen. In het artikel hiernaast gaat het bijvoorbeeld om de voorkoming van trombose. 

In het menselijk lichaam zijn vele (chemische) stoffen aanwezig. Bij goede gezondheid zijn de bestanddelen in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets, of juist te weinig. Zo kan het bloed van suikerpatiënten te veel suiker (glucose) bevatten. En bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen. Dat kan laboratoriumonderzoek aantonen. Er zijn honderden verschillende onderzoeken mogelijk. Bij de meeste ziekten geeft vaak slechts 1 of enkele van deze onderzoeken een afwijkend resultaat. En bij sommige ziekten geeft onderzoek zelfs helemaal geen afwijkingen te zien. Het is dus onzin om zomaar onderzoek te doen. Het is de arts die, eventueel na overleg met de klinisch chemicus, beslist welke van de vele mogelijke onderzoeken nodig zijn. Het onderzoek moet de vragen van de arts beantwoorden. Daarom wordt alleen onderzocht waar de arts om vraagt. Een groot gedeelte van de onderzoeken of analyses betreft bloedonderzoek (80%), maar ook andere materialen komen voor onderzoek in aanmerking, zoals urine, ontlasting, zweet, ruggenmergvocht, sperma en vocht verkregen uit puncties in lichaamsholten of gewrichten.

Wist u trouwens dat u zelf ook de uitslagen kunt inzien door met u DigiD code via het patiëntenportaal in te loggen in uw eigen dossier? Meer hierover weten? Ga dan naar: www.zorgsaam.org en kies in het menu voor inloggen.

Bloedpriklocaties

De meeste van de onderzoeken voeren we uit op onze hoofdlocatie, het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen. Ook op de ziekenhuislocaties in Hulst en Oostburg kunt u voor de meeste onderzoeken terecht. Daarnaast zijn we, nog dichterbij, op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig. Zo nodig kan op verzoek van uw huisarts en/of specialist zelfs bij u thuis bloed worden afgenomen. De kosten (onderdeel van het eigen risico) zijn overal hetzelfde, waar u ook wordt geprikt.

Opnieuw prikken?

U heeft misschien al wel eens gezien dat er andere zorgverleners zijn die ook bloedonderzoek doen. Wat is nu het voordeel van prikken bij ZorgSaam? Allereerst komen de uitslagen van uw bloedonderzoek dan automatisch bij uw huisarts en/of medisch specialist in uw dossier. Hierdoor heeft uw behandelend arts altijd toegang tot de laatste onderzoeksresultaten. Dat voorkomt dat u opnieuw geprikt moet worden. Bovendien zijn de waardes die ZorgSaam bepaalt precies afgestemd op de werkwijze van de artsen. Daardoor is een zeer nauwkeurige beoordeling mogelijk en is opnieuw prikken wederom niet nodig.

Service

Het klinisch chemisch laboratorium van ZorgSaam heeft als extra service een oproepsysteem voor het volgen van verschillende ziektebeelden en/of ziektepreventie. Denk aan suikerziekte, een ontregelde schildklier of een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een of meerdere keren per jaar automatisch een oproepbrief van het laboratorium waarin staat aangegeven dat het weer tijd is voor een controle. Uw huisarts kan u hiervoor aanmelden bij het laboratorium.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het klinisch chemisch lab.