Accureon

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden sinds 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden. Kijk op de website van Accureon voor meer informatie over bloedafname, de trombosedienst en patiëntfolders.

Bloedafname

Neem altijd uw aanvraagformulier, patiënt-ID kaart (of afsprakenkaart) en eventueel reeds geproduceerd of afgenomen monster mee. Indien u niet in het bezit bent van een patiënt-ID kaart kunt u die laten maken bij het afsprakenbureau op één van de locaties van het ziekenhuis (identiteitsbewijs vereist).

Bloedafname in het ziekenhuis - op afspraak

Bloed laten prikken in onze ziekenhuizen (Terneuzen, Oostburg en Hulst) is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak kunt u op twee manieren maken:

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur via tel: 088-7067082.
  • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via ‘Agenda’ een afspraak maken bij het laboratorium. Bekijk de handleiding “afspraak maken” voor meer informatie.
    Hou bij het maken van een afspraak rekening met een eventuele instructie op uw aanvraagformulier (zoals bijvoorbeeld: nuchter, niet op buitenprikpost of niet op donderdag en vrijdag).

Bloedafname zonder afspraak

Op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen kunt u door onze samenwerkingspartner Diagnovum bloed laten prikken zonder afspraak. Zij helpen u graag op een van de prikposten in de wijk. Op aanvraag van uw huisarts of andere zorgverlener komen zij ook thuis bloedprikken. Op de website van Diagnovum vindt u een overzicht van alle locaties en openingstijden.