Het AYA-team van ZorgSaam is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. De AYA-zorg vindt in principe plaats binnen ZorgSaam. De AYA medewerkers uit het AYA-team kan advies inwinnen bij het AYA-zorgteam van het Erasmus MC. Zo nodig kunnen we je ook verwijzen.