Feiten op een rij

 • Per jaar worden ongeveer 3200 mensen geholpen op het dottercentrum in Terneuzen.
 • 62% daarvan is man, 38% vrouw.
 • Een tiental patiënten is onder de 30 jaar, bijna 75 % is boven de 60 jaar.
 • De jongste patiënt in het afgelopen jaar was 20 jaar, de oudste 97.
 • 55% van de patiënten komt uit Zeeuws-Vlaanderen, 45% van Walcheren/Bevelanden en de rest van Nederland.
 • 2485 katheterisaties (onderzoeken), 1100 dotters (behandelingen),1625 stent (soms moeten er twee stents tegelijk worden geplaatst).
 • Per jaar worden er 135 pacemakers geplaatst.
 • Het dottercentrum is 24 uur per dag, 7 dagen per week open. De meeste patiënten worden overdag, door de week geholpen. Ongeveer 10% komt met spoed ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend. Er is gemiddeld 1 spoedgeval per twee avonden en in het weekend zijn er 2 tot 5. In die situaties komt er met grote spoed een team van cardiologen en medewerkers naar het ziekenhuis. Nog voordat de patiënt er is, staat alles en iedereen klaar.
 • Gemiddeld 3 patiënten per jaar krijgen een doorbehandeling in Gent bij het Maria Middelares ziekenhuis vanwege complexe zorg.
 • Er zijn vergeleken met andere centra relatief weinig complicaties en elke complicatie wordt altijd met meerdere artsen bestudeerd om nog te kunnen verbeteren.
 • Er werken 15 medewerkers in het dottercentrum.
 • Er is een uitstekende afstemming en samenwerking met de ambulancedienst.

Peildatum: 2016