De spreekuren en behandelingen binnen het Sportmedisch centrum ZorgSaam worden als volgt vergoed:

Vanuit de basisverzekering

Hier is een verwijzing van de huisarts nodig. Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Consult

U ervaart klachten tijdens het sporten/bewegen. Dit kan een vervelende blessure aan spieren, pezen of gewrichten zijn, maar ook pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid.

Aanvullende onderzoeken

In sommige gevallen is het mogelijk om vanuit de basisverzekering aanvullende onderzoeken vergoed te krijgen.

Vanuit de aanvullende verzekering

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze kosten kunnen uit uw aanvullende verzekering worden betaald, mits u een aanvullende verzekering heeft. Dekt uw aanvullende verzekering deze onderzoeken niet (volledig), dan dient u de factuur (deels) zelf te betalen.

1. Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen)

U ervaart geen klachten, maar u wilt prestaties verbeteren of u wilt weten of u een sportieve uitdaging wel aankunt.

2. Verplichte sportkeuring door een sportbond

Overzicht vergoedingen

Bekijk hieronder de vergoedingen voor de aanvullende verzekering (opgesteld door www.sportzorg.nl):