Naast de reguliere sportmedische spreekuren, onderzoeken en behandelingen zijn er trajecten waar Sportmedisch centrum ZorgSaam aan deelneemt: