Behalve de meer bekende operaties als het amandelen knippen en het plaatsen van buisjes, doet de kno-arts ook minder bekende ingrepen aan de keel. Een operatie aan de stembanden is daar een voorbeeld van.

Ook verreweg de meeste operatieve correcties aan de inwendige en uitwendige neusĀ voert de kno-arts uit. Dit komt omdat er samenhang bestaat tussen de vorm en de functie van de neus. Veel afwijkingen van de vorm van de neus worden veroorzaakt door inwendige afwijkingen en gaan gepaard met stoornissen in de functie. Een andere vorm van functiestoornissen van de neus wordt veroorzaakt door allergie (overgevoeligheid). De kno-arts onderzoekt en behandelt de klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen.

Heesheid, meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de stembanden, zal in een aantal gevallen operatief behandeld worden. Vaak echter kan worden volstaan met het geven van stemadviezen of het voorschrijven van logopedische behandeling.

Wat het oor betreft verricht de kno-arts vooral behandelingen aan afwijkingen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor. Deze afwijkingen, die vaak de oorzaak zijn van ontstekingen, slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen, voert de kno-arts uit met behulp van een operatiemicroscoop.

Bij ZorgSaam behandelen we ook goedaardige tumoren in het hoofdhalsgebied, onder andere in de speekselklieren.