IBD staat voor de chronische darmontstekingen: Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De IBD-poli richt zich op de diagnostiek en behandeling van mensen met chronische darmontstekingen.

Het IBD team

Het IBD team bestaat uit een MDL arts , een internist en twee verpleegkundig specialisten. Het team heeft een nauwe samenwerking en structureel overleg. Er wordt samengewerkt met diverse disciplines, zowel intern als extern. Zo sluit de behandeling goed aan op uw behoeften.

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist wordt ingezet voor IBD-patiënten waarmee een individuele behandelrelatie wordt aangegaan. Er wordt gestreefd naar continuïteit en kwaliteit van de zorg, zodat deze aansluit bij de patiënt. Het betreft zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven staan hierbij centraal.

Vervolgconsult bij IBD poli

De vervolgconsulten worden afwisselend tussen de verpleegkundig specialist en uw medisch specialist ingepland. Als de verpleegkundig specialist dit nodig acht en/of als de patiënt hier behoefte aan heeft, kan zij uw medisch specialist raadplegen of in consult roepen.

Contact

  • Dinsdagmorgen van 09:00 tot 12:30 uur op tel: 0115-688573
  • Donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur op tel: 0117-459347
  • Vrijdagmorgen van 09:00 tot 12:30 uur op tel: 0115-688573