De Intesive Care (IC) van het ZorgSaam Ziekenhuis is een basis-ic (level 1). Indien de patiënt meer complexe zorg nodig heeft, kan de intensivist altijd overleggen met collega’s van het UZ Gent (level 3). In onderling overleg zal beslist worden of de behandeling in Terneuzen kan plaatsvinden of dat er bij de behandeling academische ondersteuning nodig is. Dan wordt de patiënt overgeplaatst naar het UZ Gent.