De intensivist is hoofdbehandelaar gedurende het verblijf van de patiënt op de Intensive Care. Deze specialist coördineert, in samenspraak met andere medisch specialisten, de behandeling. Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen met een IC-specialisatie. Ook werken er verpleegkundigen die in opleiding zijn, deze werken altijd onder begeleiding van een IC-verpleegkundige.

Multidisciplinair overleg

Dagelijks vindt er een overleg plaats tussen de intensivist en betrokken specialisten zoals de verpleegkundige, de fysiotherapeut, de diëtist, de microbioloog en de medewerker van de apotheek. Samen evalueren zij de zorg en de behandeling en stellen deze indien nodig bij, afhankelijk van de bevindingen en de situatie van de patiënt.