De dialyseafdeling van ZorgSaam is een afdeling waar we u actief betrekken bij de dialyse en bij de voortgang van uw behandeling. Dankzij zelfmanagement kunt u uw chronische ziekte beter inpassen in uw leven. Zelfmanagement is het zoeken naar de balans tussen de eisen die een chronische ziekte met daarbij behorende behandeling stelt en de eisen die u aan het leven stelt. Onze patiënten hebben afwisselend ziekte en gezondheid op de voorgrond staan. Dit komt door de golfbeweging in een ziekteproces en allerlei psychologische factoren. Het belang ligt voor chronische patiënten bij het leren veranderen van hun perspectief. Leren kijken naar wat u nog wel kunt. Leef vanuit de kracht in plaats van vanuit de klacht.

Zelfmanagement is binnen ons centrum ingedeeld in vijf fasen. Uw eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV) kijkt samen met u hoever u kunt komen in deze fasering en wat het beste bij u past.