We stimuleren u als dialysepatiënt op verschillende manieren en op gepast niveau tot participatie in uw dialysebehandeling, we noemen dit zelfmanagement. Op deze manier krijgt u een beter inzicht in de behandeling en ervaart u minder afhankelijkheid van anderen.

Er zijn verschillende vormen van dialyse binnen ons dialysecentrum mogelijk:

Hemodialyse

De meeste patiënten met een eindstadium nierfalen krijgen drie keer per week hemodialyse. Hierbij wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd met behulp van een kunstnier in ons centrum.

Peritoneaal dialyse

Dit is een vorm van continue dialyse waarbij het buikvlies (peritoneum) werkt als een filter. De zuivering van het bloed gebeurt dus in het lichaam. Door een katheter (slang) in de buik loopt de vloeistof in en uit het lichaam. Dit kan zowel handmatig overdag (CAPD) als ’s nachts via een machine (APD).

Nachtelijke hemodialyse

Dialyseren zorgt voor een grote inbreuk op de kwaliteit van het leven van dialysepatiënten. Het is daarom mogelijk om ’s nachts te dialyseren. Voordelen van nachtelijk hemodialyse zijn: minder last van de hoeveelheid te onttrekken vocht (gaat milder), er is een stabielere dialyse doordat afvalstoffen beter worden afgevoerd, er is een betere bloeddrukregulatie, u heeft een betere kwaliteit van leven en u heeft gelegenheid om overdag meer activiteiten te ondernemen. Bespreek met de nefroloog of dialyseverpleegkundige of er plaats is en of u in aanmerking komt. U moet namelijk aan een aantal criteria voldoen.

Gastdialyse

Klik hier voor meer informatie.