In het dialysecentrum zijn we enige tijd geleden gestart met twee studies. Beide studies hebben een ander doel, maar werken wel samen.

DOMESTICO studie

We begonnen met de DOMESTICO studie. Dit startte met een retrospectief deel en later volgde een prospectief deel. Eind 2019 hebben we hiervoor onze eerste patiënt kunnen includeren.

Mensen met nierfalen zouden voor hun gezondheid bij voorkeur een niertransplantatie moeten ondergaan. Indien dit (nog) niet mogelijk is, kiezen veel mensen voor een dialysebehandeling. Bij dialyse worden overtollig vocht en afvalstoffen, die niet meer door de eigen nieren uitgeplast kunnen worden, uit het lichaam verwijderd. Dialyse kan thuis of in een dialysecentrum plaatsvinden. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de kwaliteit van leven en gezondheidsuitkomsten zijn van patiënten die thuisdialyse toepassen in vergelijking met patiënten die dialyseren in een dialysecentrum.

Patiënten die recent zijn gestart met dialyse, worden benaderd voor vrijwillige deelname door de researchverpleegkundigen. Patiënten krijgen zowel mondeling al schriftelijk meer informatie over het onderzoek. Het betreft een interventie onderzoek; patiënten worden gevraagd om eens per drie maanden een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op kwaliteit van leven, maar ook het zorgverbruik en de zorgkosten worden hierin apart benoemd. Daarnaast worden de medische gegevens verzameld door de onderzoeker. Het onderzoek is opgezet voor het VUmc en wordt uitgevoerd in zo’n 50 centra, waaronder bij ZorgSaam.

DIALOGICA studie

De DIALOGICA studie is nog maar recent opgestart. In oktober 2020 hebben we onze eerste patiënt geïncludeerd. Inmiddels zijn er al 6 patiënten die deelnemen. ZorgSaam heeft momenteel de meeste deelnemers in heel Nederland. In totaal doen er zo’n 10 ziekenhuizen mee aan deze studie. Dit onderzoek is opgezet door Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

In Nederland zijn er steeds meer oudere patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook starten steeds meer oudere patiënten met dialyse. Voor patiënten die starten met dialyse, verandert er veel in het dagelijks leven. Landelijke richtlijnen schrijven voor om bij oudere nierpatiënten na te gaan hoe kwetsbaar zij zijn. Daarnaast wordt de laatste jaren meer uitleg gegeven over behandeling zonder dialyse. Dit wordt ook wel conservatieve behandeling genoemd.

In dit onderzoek worden patiënten van 70 jaar of ouder, met een nierfunctie van tussen 10 en 15%  benaderd voor vrijwillige deelname door de researchverpleegkundige. Bij het onderzoek wordt er gekeken naar het effect van deze verschillende behandelingen. Er wordt onderzocht of kwaliteit van leven en zelfstandigheid (functioneren) verschilt voor patiënten met en zonder dialyse behandeling. Dit gebeurt door het uitvoeren van een geriatrisch assessment en door vragenlijsten op verschillende momenten. Na dit onderzoek hopen we de zorg beter te kunnen afstemmen op de situatie van iedere oudere nierpatiënt. Ook kunnen we dan betere ondersteuning bieden bij behandelkeuzes.

 

Maart 2021