Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken of een afspraak verzetten? Dan kunt u altijd contact opnemen met de diabetes poli tijdens het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur op tel. 0115 – 688 188. U krijgt dan een diabetesverpleegkundige aan de lijn.

U kunt ook altijd een e-mail sturen naar diabetes@zzv.nl. Vermeld in uw e-mail uw volledige naam en geboortedatum.

 

Spoed

Voor dringende zaken kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de diabetes poli via tel. 0115 – 688 188. Toets 0 in het keuzemenu.