Onderzoek

Om tot een goede behandeling te komen, is onderzoek nodig van het hart en/of de bloedvaten. Binnen ZorgSaam Ziekenhuis worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op deze pagina leest u meer over onze veel voorkomende onderzoeken. In ons Cardiologisch Interventiecentrum vinden o.a. de volgende onderzoeken plaats: hartkatheterisatie, FFR-meting, cardiac CT, drukmeting van de rechterharthelft, intravasculaire ultrasound (IVUS) en OCT.

Behandeling

Nadat onderzoek is verricht, kan eventueel gestart worden met de behandeling. Binnen ons ziekenhuis worden diverse behandelingen uitgevoerd. Op deze pagina leest u meer over onze behandelingen. In ons Cardiologisch Interventiecentrum Zeeland vinden bijvoorbeeld dotterbehandelingen en plaatsing van pacemakers plaats.