2019

 • Er werden in totaal 2701 patiënten geholpen op het dottercentrum in Terneuzen;
 • Daarvan waren 1844 procedures gepland, 857 procedures waren urgent;
 • Er werden 1952 katheterisaties (onderzoeken) en 914 dotters (behandelingen) uitgevoerd;
 • Er zijn 131 pacemakers geplaatst;
 • 63% daarvan is man, 37% vrouw;
 • De jongste patiënt was 19 jaar, de oudste 97 jaar;
 •  64% van de patiënten komt uit Zeeuws-Vlaanderen, 33% uit Walcheren/Bevelanden en 3% uit de rest van Nederland;
 • Het dottercentrum is 24 uur per dag, 7 dagen per week open;
 • Er werken 14 hartkatheterisatieverpleegkundigen/laboranten in het dottercentrum;
 • In urgente situaties komt er met grote spoed een team van cardiologen en medewerkers naar het ziekenhuis. Nog voordat de patiënt er is, staat alles en iedereen klaar;
 • Er is een uitstekende afstemming en samenwerking met de ambulancedienst.