De Privacycommissie van de Nederlandse  Hart Registratie (NHR) heeft in samenwerking met de NHR voor de bij de NHR aangesloten ziekenhuizen een informatiefolder opgesteld ter vervulling van de informatieplicht van deze ziekenhuizen richting jegens patiënten en andere betrokkenen.