Onderzoeken

Om tot een goede behandeling te komen, is onderzoek nodig van het hart en/of de bloedvaten. Binnen ZorgSaam Ziekenhuis voeren we verschillende onderzoeken uit. Hieronder geven we u een korte uitleg over een aantal onderzoeken. U kunt altijd bij één van onze medewerkers terecht voor meer informatie. Ook kunt u uitgebreide informatie lezen in onze patiëntfolders.

Een aantal onderzoeken doen we niet bij ZorgSaam. We werken dan samen met andere ziekenhuizen of behandelcentra uit de buurt, zoals Maria Middelares in Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen of Erasmus MC in Rotterdam.

Bloedonderzoek

Uw bloed geeft veel informatie over de gezondheid van uw hart. Aan de hand van een bloedonderzoek kunnen we vaststellen of uw hart goed werkt. Bloedonderzoek vindt plaats in ons laboratorium. Daar meten we bijvoorbeeld het vetgehalte (cholesterol).

AliveCor

AliveCor is een apparaatje dat u mee krijgt om het hartritme gedurende twee tot drie weken te registreren. De AliveCor is geschikt voor hartritmestoornissen die niet dagelijks maar wel regelmatig voorkomen. Het apparaat heeft twee elektrodes die met plakkers op de borst worden geplaatst. Uw hartritme wordt ‘continu’ geregistreerd. Op het moment dat u hartklachten heeft, drukt u op de knop en de AliveCor slaat dat specifieke moment op in het geheugen.

CT Cardiac

Bij patiënten met symptomen van hartklachten, waarbij de eerste onderzoeken, zoals ECG, bloedonderzoek of fietstest geen afwijkingen tonen, kan de CT scan vernauwingen van de kransslagaders definitief uitsluiten. Het is voor dit onderzoek belangrijk dat het hart niet te snel klopt. Daarom krijgt de patiënt voorafgaande aan het onderzoek medicatie om de hartslag te vertragen. Tijdens het onderzoek wordt contrastvloeistof ingespoten, waardoor de kransslagaders zichtbaar worden. Eventuele afwijkingen worden op deze manier zichtbaar. In tegenstelling tot hartkatheterisatie, wordt bij het maken van een CT scan geen katheter in de slagader ingebracht. Hierdoor worden de risico’s van hartkatheterisatie vermeden.

Echocardiogram

Door een echo van het hart te maken kunnen we vaststellen of uw hart goed werkt en zo de juiste behandeling adviseren. Een echo van het hart wordt gemaakt met behulp van een echocardiogram. Via een speciale microfoon wordt uw hart door middel van geluidsgolven zichtbaar op een monitor. Er wordt zo een digitale doorsnede (echo van het hart) gemaakt van de hartkamers en wordt bepaald met welke snelheid het bloed langs uw hartkleppen stroomt.

Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Dit is een onderzoek waarbij er onder andere expres hartritmestoornissen kunnen worden opgewekt. Dit gebeurt door een aantal dunne draden op diverse plaatsen in het hart te leggen. Als het normale hartritme is geregistreerd, wordt via de draden elektrische impulsen toegebracht. De cardioloog kan de hartritmestoornissen heel nauwkeurig onderzoeken en in sommige gevallen direct behandelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in Maria Middelares in Gent of Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In overleg met u kan het onderzoek eventueel ook elders worden uitgevoerd.

Ergometrie (fietsproef)

Ergometrie is een inspanningstest waarbij we uw hartritme en bloeddruk registreren terwijl u fietst op een ‘hometrainer’. Terwijl u fietst, wordt de belasting geleidelijk aan verhoogd. Met deze test beoordelen we o.a. de doorbloeding van uw hart tijdens inspanning. Als het hart in rust is, zijn afwijkingen niet altijd te zien. Bij een inspanningstest moet het hart harder pompen en is er meer zuurstof nodig. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of de doorbloeding van de hartspier goed werkt. De dopjes (de elektroden), die aangebracht worden op uw borst en rug, zijn met snoeren verbonden aan de apparatuur.

FFR-meting

Via dit onderzoek meten we in welke mate uw bloedvaten vernauwd zijn en hoe hoog de bloeddruk in de kransslagader is. Een FFR-meting vindt plaats tijdens een hartkatheterisatie of dotterbehandeling in ons Cardiologisch Interventie Centrum. Aan de hand van een FFR-meting wordt bepaald of u gedotterd moet worden, of u wordt behandeld met medicijnen of dat er een operatie noodzakelijk is.

Foto van het hart en de longen

Een röntgenfoto van het hart en de longen wordt vaak gebruik voor een eerste beeldvormend onderzoek. Afwijkingen van de grootte en de vorm van het hart en de longen geven vaak al belangrijke aanwijzingen. Een foto wordt vaak gemaakt in combinatie met een andere onderzoeken, zoals een echocardiogram.

Hartfilmpje (ECG)

Dit is één van de eerste onderzoeken die iemand krijgt bij klachten in de borststreek. Het is een soort grafiek van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die zich als een golf over het hart bewegen en stimuleren de hartspiercellen samen te trekken. Het ECG-apparaat registreert deze stroompjes via elektrodes op uw lichaam. Vaak worden klachten pas zichtbaar als het hart extra wordt belast. Daarom wordt er ook vaak een inspanningstest aan gekoppeld.

Hartkatheterisatie

Een hartkatheterisatie is een onderzoek in het hart om kransslagadervernauwing op te sporen, bijvoorbeeld bij een hartinfarct of bij pijn op de borst. Na een plaatselijke verdoving van de prikplaats (in arm of lies) wordt er een katheter naar het hart gebracht. Door contrastvloeistof in te spuiten kan met behulp van röntgenstralen bekeken worden of er vernauwingen zijn. Dit onderzoek vindt plaats in ons Cardiologisch Interventie Centrum. Soms kan dit onderzoek overgaan in een dotterbehandeling.

Holteronderzoek

Een holter is een kleine recorder die uw hartritme minimaal 24 uur registreert tijdens normale dagelijkse activiteiten. De resultaten geven een duidelijk beeld van uw hartritme tijdens inspanning en in rust. Zo kan er meer duidelijkheid verkregen worden over uw klachten. Tijdens het onderzoek bent u gewoon in staat uw dagelijkse werkzaamheden en sportieve bezigheden te verrichten.

Implanteerbare looprecorder

Een implanteerbare hartritmemonitor registreert 24 uur per dag het hartritme. Het apparaatje zit tijdelijk in het lichaam, net onder de huid. Het is een manier om hartritmestoornissen op te sporen. Lees meer over de implanteerbare loop recorder.

Isotopenonderzoek

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van isotopen. Dit is een radioactief deeltje dat onzichtbare straling uitzendt en wordt bij u toegediend via een infuus. Een speciale camera vangt de radioactieve straling op en maakt er een scan van. Het onderzoek is vooral geschikt om beweging en veranderingen in beeld te brengen, zoals de bloedvoorziening en de zuurstoftoevoer. Dit wordt uitgevoerd in rust en tijdens een stress situatie (inspanning of ophogen van de hartfrequentie met medicatie). E we onderzoeken of het weefsel dat door een hartinfarct is getroffen nog in bepaalde mate van bloed wordt voorzien. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in Maria Middelares in Gent of in het ZRTI. In overleg met u kan het onderzoek eventueel ook elders worden uitgevoerd.

Kanteltest

Bij deze test beoordelen we of uw hersenen en hart het lukt om de bloeddruk en polsslag goed aan te passen aan uw houding en activiteit. Tijdens de kanteltest ligt u op uw rug op een kanteltafel, die tijdens de test in verschillende posities wordt geplaatst. De verschillende functies van uw lichaam worden in verschillende posities geregistreerd, waarbij uw bloeddruk en hartslag voortdurend worden gecontroleerd.

Myocard inspannings- en rustonderzoek (2-daagse procedure).

Met dit onderzoek wordt gekeken of uw hartspier op alle plekken voldoende bloed krijgt. De doorbloeding van het hart wordt tijdens inspanning en op een moment waarop u in rust bent onderzocht. De bloedvoorziening wordt zichtbaar gemaakt met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in ADRZ (nucleaire geneeskunde). In overleg met u kan het onderzoek eventueel ook elders worden uitgevoerd.