Binnen de ouderenzorg zijn specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen) werkzaam. Deze specialisten beoordelen vanuit hun kennis en ervaring welke zorg en behandeling iemand nodig heeft die verpleeghuiszorg of kortdurende zorg en behandeling krijgt. Zij onderzoeken de gezondheid en verzorgen eventueel de behandeling. Ook adviseren ze over behandeling en zorg door anderen. Wat is er wenselijk, wat is er haalbaar en wat moet daarvoor geregeld worden?

Onze artsen zijn ook betrokken bij dagopvang. Daarnaast kunnen huisartsen hen voor een consult inroepen. Ook ons ziekenhuis betrekt de specialisten ouderengeneeskunde regelmatig bij onderzoek, diagnostiek en voorbereiding bij ontslag naar huis.