Als u geopereerd moet worden, dan verwijst uw specialist u door naar de polikliniek Pre-operatieve screening (POS) van het specialisme Anesthesiologie. Hier krijgt u alle informatie die van belang is voor uw operatie. Er is aandacht voor de voorbereiding, soort narcose/verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast bekijkt de anesthesioloog of u lichamelijk in staat bent om een operatie te ondergaan.