Ambulancedienst ZorgSaam is verantwoordelijk voor uitvoering van de ambulancezorg in heel de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn met meer dan 60 ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs en doen er alles aan om de beste zorg te bieden aan onze patiënten. Hierbij werken wij samen met andere professionals. Zoals de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland-West Brabant in Bergen op Zoom, van waaruit al onze opdrachten worden gecoördineerd. Als ambulancedienst werken we samen met verschillende partners. Bij opname in het ziekenhuis maken we contact met de juiste zorgverlener voor overname van de zorg. Zo kan het zijn dat we in de meeste gevallen de patiënt aanbieden op de Eerste (hart) Hulp van het ziekenhuis. Voor de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt het overgrote gedeelte van de patiënten overgebracht naar het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. In uitzonderlijke gevallen kunnen hiervan afwijken als dit noodzakelijk is om juiste (gespecialiseerde) zorg te kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan zijn ernstige trauma’s waarbij we de patiënt overbrengen naar een gespecialiseerd Level-1 centrum.

Indien geen vervoer noodzakelijk is, en de patiënt thuis behandeld kan worden nemen we contact op met de eigen huisarts of HAP voor overdracht van de zorg.

Onze dienst heeft drie opkomstlocaties: 

  • Ambulancepost Terneuzen: Koegorsstraat 4 in Terneuzen 
  • Ambulancepost Oostburg: Ondernemersweg 9 in Oostburg 
  • Ambulancepost Hulst: Lyceumstraat 20 in Hulst

Van hieruit vertrekken standaard onze ambulances voor hun opdrachten. Soms kan het zijn dat bij drukte bepaalde posten niet meer (voldoende) bemenst zijn. In dat geval kan het gebeuren dat ambulances naar VWS (voorwaardenscheppende) locaties rijden. Dit zijn tijdelijke standplaatsen om de gebiedsdekking te kunnen waarborgen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn dit: 

  • Emmaus IJzendijke 
  • Locatie Vogelwaarde
Ik ben op een zeer prettige en professionele manier door uw ambulanceteam afgehaald in mijn tuin. Ik was gerustgesteld dat ik in goede handen was en vol vertrouwen kon ik mij aan hun zorgen overlaten. Een tevreden patiënt

De ambulancedienst van ZorgSaam wil op een kwalitatieve en wetenschappelijk verantwoorde wijze zorg leveren. Deze kwaliteit wordt op verschillende manieren geborgd. De aansturing van onze ambulances gebeurt door de GMK Zeeland-Brabant. Deze behouden het overzicht en bepalen welke middelen het meest aangewezen zijn om ter plaatse te komen. Zorg verlenen doe je niet alleen. We kunnen dan ook beroep doen op verschillende partners wanneer we hier nood aan hebben voor goede en veilige zorg. Denk aan GGZ, huisartsen, HAP, thuiszorg, politie, brandweer, …