Wanneer u met spoed een ambulance nodig hebt, belt u het alarmnummer 112. De centralist in de meldkamer zal vragen wie u nodig heeft (politie, brandweer of ambulance) en in welke gemeente. In heel Europa is 112 het noodnummer. Als u bijvoorbeeld in de grensstreek bent en Belgisch netwerk hebt, krijgt u bij het bellen naar 112 de Belgische meldkamer.

Wat is er aan de hand?

Probeer kort en duidelijk te vertellen wat er aan de hand is. De centralist zal u vragen wat u ziet. Bijvoorbeeld; is de patiënt bij bewustzijn? Of hoeveel mensen zijn gewond geraakt bij het ongeval? Soms wordt ook uw naam en telefoonnummer gevraagd om u, als dat nodig is, terug te kunnen bellen. Blijf vooral kalm! Het is mogelijk dat de centralist instructies geeft om de hulpverlening al te starten.

Waar bent u?

Het is belangrijk dat u goed en duidelijk aangeeft waar de hulp nodig is. Sommige straatnamen komen in veel gemeentes voor. Vaak is het handig als de ambulance door iemand opgevangen wordt. Voor de ambulancedienst is het belangrijk dat huisnummers goed zichtbaar zijn.

Over de meldkamer

De centralisten van de Veiligheidsregio Zeeland zijn 24 uur per dag bereikbaar om alle aanvragen voor spoedeisende medische hulpverlening te behandelen. Op basis van de informatie die zij ontvangen, maken zij een keuze welke hulp nodig is. Ook is het mogelijk dat u wordt verwezen naar een huisarts. De centralist kan zelf contact opnemen met een huisarts. In de avond-, nacht- en weekenduren kan er een huisartsenpost geraadpleegd worden. De hulpvraag wordt dan overgegeven.

De centralist

De centralisten op de meldkamer hebben allen een verpleegkundige achtergrond. Velen hebben daarnaast nog een specialistische vervolgopleiding gevolgd. Door deze bagage is de centralist goed in staat een zorgvuldige keuze te maken om te bepalen welke zorgbehoefte nodig is. De centralist vervult een belangrijke rol doordat zij verantwoordelijk zijn voor een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van ambulances.

De centralist zal u verschillende vragen stellen over de situatie. Dit is nodig om de melding goed te beoordelen. Het kan voorkomen dat u als melder instructies krijgt of gevraagd wordt aan de lijn te blijven terwijl de hulpverlening is opgestart. Zijn er meerdere incidenten in korte tijd, dan bepaalt de centralist welke situatie prioriteit heeft. De centralist houdt voortdurend contact met de hulpverleners die op weg gaan naar het incident en ter plaatse in actie komen.

Registratie

Alle ambulanceritten worden geregistreerd. En er wordt vastgelegd wie er heeft gebeld. Dit is belangrijk als er tijdens de ambulancerit naar de patiënt of het incident iets verandert. Dat kan zijn omdat de ambulance pech heeft. Ook kan het voorkomen dat er een ander spoedgeval tussendoor komt. De centralist kan dan met de u als melder contact opnemen en de situatie uitleggen. Ook kan dan worden aangegeven hoe lang het duurt voordat er een andere ambulance aanwezig is. De tijden van binnenkomst van de melding tot het weer vrij melden van de ambulance worden ook geregistreerd.

Meer info: Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland-West Brabant