Op een plezierige manier brengt u, samen met leeftijdsgenoten, de dag door. Wij bieden dagopvang aan kwetsbare ouderen die in meer of mindere mate de grip op het leven dreigen te verliezen. Dit ten gevolge van geheugen-, of psychische stoornissen of door een langdurige lichamelijke beperking. Professionele medewerkers helpen u met structuur en regelmaat in uw leven. Het doel is om de zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden of te verbeteren. En voor de partner of mantelzorger thuis betekent het even wat tijd voor zichzelf.

We bieden een gestructureerd dagprogramma, indien nodig in combinatie met behandeling. De thuissituatie bootsen we zoveel mogelijk na. Koken, gezamenlijk de krant lezen, sjoelen, kaarten of woordspelletjes doen. Ook organiseren we af en toe uitstapjes. Maar vooral het sociale aspect is erg belangrijk. Er wordt heel wat gebabbeld.

Onze locaties

U kunt op deze locaties terecht voor dagopvang en begeleiding:

Ontmoetingscentrum Coensdike

Ook hebben we het Ontmoetingscentrum van Coensdike in Aardenburg. Dit is bedoeld voor mensen met de diagnose ‘dementie’ die nog thuis wonen en voor hun mantelzorgers die zorgen voor de mensen met geheugenproblemen. Het is een plaats om lotgenoten te ontmoeten en sociale contacten op te doen.

Digitale rondleiding

Benieuwd hoe het is bij de dagopvang van ZorgSaam? Bekijk de digitale rondleiding.

Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor dagopvang/begeleiding (en eventueel bijbehorend vervoer) moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente (dagopvang) of CIZ (begeleiding), afhankelijk van het doel van de benodigde opvang. Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek en kunnen advies geven bij het indienen van de aanvraag.

 

Inwoners gemeente Sluis

Vanaf 1 juli 2022 hoeft u als inwoner van de gemeente Sluis geen aanvraag meer in te dienen bij de gemeente. U kunt direct contact opnemen met met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.