De werkzaamheden van de ambulancedienst bestaan uit spoedritten en gepland vervoer. 

Spoed:

Jaarlijks worden we meer dan 4.500 keer per jaar opgeroepen om ons met spoed naar een patiënt te begeven. Dit worden A1-urgente ritten genoemd. Hierbij is er dringend hulp nodig. De ambulance rijdt dan met zwaailichten en sirene. Voorbeelden hiervan zijn: ongevallen met ernstig letsel, ziektebeelden met bedreiging van vitale organen, … 

Iets minder urgent maar zeker dringend zijn de A2 ritten. Hierbij rijden we met gepaste spoed en meestal zonder signalen naar de patiënt. Dit kan zijn voor een breuk van ledematen, onwel wordingen zonder bewustzijnsverlies. Dit type vervoer wordt altijd uitgevoerd door een ALS (Advanced Life Support) ambulance. Hierbij komen een gespecialiseerde verpleegkundige of Bachelor medisch hulpverlener met chauffeur ter plaatse. 

Gepland:

Hierbij verzorgen wij het zogenaamde B-vervoer (besteld). Dit zijn vooraf geplande ritten die vaak door de huisarts of een zorginstelling worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: overplaatsing naar een ander ziekenhuis, patiënten die liggend vervoerd moeten worden voor behandeling of ontslag uit het ziekenhuis. 

Ook op deze ambulance zijn altijd een verpleegkundige en chauffeur aanwezig. Deze ambulances rijden geen spoed en worden LMC (Laag Midden Complex) ambulance genoemd. ZorgSaam beschikt zowel over ALS als LMC-ambulances. Deze staan strategisch verspreid over Zeeuws-Vlaanderen maar worden dynamisch ingezet al naar gelang de noodzaak. 

De tarieven voor ambulancevervoer worden jaarlijks vastgelegd door de overheid in overleg met de ziektekostenverzekeringen. De actuele tarieven zijn hier te raadplegen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_625934_22/1/