Op de afdeling psychologie kunt u als patiënt terecht voor psychologische begeleiding, onderzoek en behandeling die samenhangt met een lopende behandeling bij een arts in ons ziekenhuis.

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor u en uw omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk.

Voorbeelden van klachten kunnen zijn:

  • Concentratie en aandachtsproblemen;
  • Overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep;
  • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor is gevonden;
  • Klachten die voor komen bij chronische aandoeningen;
  • De emotionele impact van medische ingrepen op de patiënt en de direct betrokkenen.

Soms is het al voldoende dat een patiënt weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden en stelt de psycholoog een behandelplan op. Een doorverwijzing naar een andere instelling kan tot de mogelijkheden behoren.

Er is nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog. De psycholoog verricht psychologisch onderzoek en behandeling. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een psychologisch medewerker.