Het CAV is 24/7 telefonisch bereikbaar voor huisartsen, SEH-artsen, HAP-artsen en transferverpleegkundigen. Buiten kantoortijden bieden we een speciale bereikbaarheid voor spoedgevallen.

Het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), dat ondersteuning biedt aan verwijzers in Zeeland, is sinds kort bereikbaar via info@cavzeeland.nl. Op de nieuwe website www.cavzeeland.nl lees je meer over het CAV, de werkwijze en de bereikbaarheid.

Efficiënte zorgcoördinatie in Zeeland

Het CAV is een samenwerkingsverband tussen diverse Zeeuwse zorgorganisaties. Het CAV optimaliseert de instroom en doorstroom naar beschikbare bedden in verpleeghuizen in Zeeland. Het CAV beschikt over een actueel overzicht van de beschikbare beddencapaciteit in de regio. Dankzij deze informatie kan de organisatie doeltreffend plannen en de meest geschikte zorg op de juiste locatie faciliteren.

Eigen website en nieuw e-mailadres

Het CAV opereerde de afgelopen jaren onder de vlag van Veiligheidsregio Zeeland, maar is nu een op zichzelf staande entiteit. Er zijn tien medewerkers werkzaam, gedetacheerd vanuit deelnemende organisaties (waaronder ZorgSaam). Daarom heeft het CAV nu een eigen online identiteit. Het CAV is per 15 februari 2024 voor zorgprofessionals bereikbaar via info@cavzeeland.nl

Kijk op www.cavzeeland.nl voor meer informatie over het CAV, de betrokken organisaties, de werkwijze en de bereikbaarheid.