De kinder- en jeugdpsycholoog werkt op de afdeling Medische Psychologie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Ziekte, lichamelijke klachten of andere problemen kunnen de normale ontwikkeling van een kind verstoren. De kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt de samenhang tussen klachten/problemen van het kind en het gedrag.

U kunt bij de kinderpsycholoog terecht als er bij uw kind sprake is van:

  • Als uw kind een (chronische) lichamelijke aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, een motorische beperking of huidaandoening. De kinder- en jeugdpsycholoog kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van kinderen en ouders bij het omgaan met de ziekte en/of de gevolgen hiervan;
  • Als uw kind blijvende emotionele reacties vertoont na een medische ingreep, een ongeval of ziekenhuisopname;
  • Onbegrepen lichamelijk klachten zonder medisch aanwijsbare verklaring die het alledaagse functioneren belemmeren (zoals buik- en/of hoofdpijn, algemene pijnklachten en/of vermoeidheid);
  • Vragen en/of zorgen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind;
  • Vragen omtrent voedingsproblemen, zindelijkheidsproblemen of slaapproblemen;
  • Begeleiding en/of behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) en hun ouder(s).

De medewerkers van de afdeling medische psychologie werken nauw samen met de medisch specialisten in het ziekenhuis. De verwijzing komt van de behandelend arts binnen het ziekenhuis. De aanpak hangt af van de leeftijd, het probleem of de vraagstelling van het kind/de jongere, ouders of de specialist.

Onze werkwijze?

In een oriënterend gesprek gaat de psycholoog met u als ouders in op de specifieke klachten en/of problemen van uw kind en daarmee samenhangende zaken. De psycholoog stelt ook vragen aan uw kind, uiteraard afhankelijk van de leeftijd.  Zo’n eerste gesprek duurt ongeveer één uur.

Toestemmingsformulier

Is uw kind jonger dan 16 jaar. Dan is een ingevuld toestemmingsformulier verplicht. Het is van belang dat wanneer beide ouders voogdij hebben, beide ouders expliciet toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Zonder deze toestemming mogen wij wettelijk geen verder onderzoek of behandeling verrichten.

Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek vindt u een verklaring waarin u aangeeft hoe de gezagssituatie rondom uw kind is geregeld. Beide ouders met gezag dienen deze verklaring in te vullen. Het is noodzakelijk dat u de volledig ondertekende verklaring voor het eerste gesprek in bijgevoegde envelop aan ons terugstuurt. Zonder ondertekende verklaring kan het intake-gesprek helaas niet doorgaan.