De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerde (mammacare)verpleegkundige, die een 2-jarige masteropleiding tot Nurse Practitioner heeft gevolgd. Binnen het Mammacentrum combineert de verpleegkundig specialist medische en verpleegkundige taken onder supervisie van de behandelend chirurg.

In de meeste gevallen is de verpleegkundig specialist de eerste persoon die u bij uw bezoek aan ons spreekt. Zij verzamelt gegevens over uw klacht en informeert naar uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, etc. Daarnaast voert zij lichamelijk onderzoek uit en verwijst u naar de afdeling Radiologie. Nadat de uitslagen bekend zijn en met de arts zijn besproken, kan de verpleegkundig specialist de uitslag met u bespreken.

De verpleegkundig specialist heeft tijdens de gesprekken ook aandacht voor psychosociale zaken, zoals angst en onzekerheid of vragen betreffende borstafwijkingen. Zij kan hiervoor meer tijd vrijmaken dan de arts. De verpleegkundig specialist is een belangrijk aanspreekpunt voor u tijdens eventueel verdere onderzoek of behandeling. Zij begeleidt, informeert en adviseert u en coördineert de zorg als een vervolgbehandeling volgt. Zij vormt de schakel tussen de patiënt en overige zorgverleners, zowel binnen als buiten ons ziekenhuis.

Ook controles, bijvoorbeeld na een behandeling, worden mede door de verpleegkundig specialist uitgevoerd. De chirurg blijft nauw betrokken bij de zorg aan u en kan altijd worden geconsulteerd. Indien u de chirurg wilt spreken, kunt u dit aangeven aan de verpleegkundig specialist.

Onze verpleegkundig specialisten?

Bekijk hier het overzicht van specialisten die betrokken zijn bij het Mammacentrum van ZorgSaam.