Om kanker te kunnen bestrijden, hebben artsen en onderzoekers gegevens nodig over patiënten met kanker. Sinds 1989 worden in Nederland medische gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Wanneer bij u kanker wordt vastgesteld, stelt uw behandelend arts informatie uit uw medisch dossier beschikbaar aan IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Zij beheren de NKR.

De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie worden gebruikt om na te gaan hoe vaak en waar kanker in Nederland voorkomt, om de behandeling van kanker te verbeteren en om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Uw privacy wordt beschermd en de NKR is goed beveiligd. Wilt u niet dat uw gegevens geregistreerd staan in de databank? Vertel dit dan aan uw behandelend arts.

Het IKNL heeft ook een folder over de registratie van kanker. U vindt de folder hier.