Alle zorgverleners en overige medewerkers betrokken bij de mammapoli doen hun uiterste best om een optimale zorg te verlenen aan de patiënten en hun naasten. We vinden het erg belangrijk om ervaringen van onze patiënten, cliënten en naasten te horen. We stellen het dan ook op prijs dat u uw ervaring, zowel positief als negatief, aan ons laat weten. Ook wanneer u een idee of suggestie heeft, kunt u dit met ons delen. Op deze manier wordt de zorg verbeterd voor u en anderen.

Een compliment, tip of klacht geven

Indien u de Mammapoli heeft bezocht met een nieuwe klacht, kunt u uw ervaring ook delen via een patiënttevredenheidsonderzoek ten behoeve van de Monitor Borstkankerzorg van de Borstkankervereniging. De monitor Borstkankerzorg is ontwikkeld met als doel mensen inzicht te bieden wat zij van een ziekenhuis kunnen verwachten rondom de zorg bij een afwijking in de borst en de zorg na de diagnose borstkanker. De Monitor borstkankerzorg is via internet te raadplegen.

Belangrijk onderdeel van de monitor is de weergave van patiëntervaringen. Deze informatie helpt andere mensen inzicht te krijgen hoe de zorg in ons ziekenhuis ervaren wordt en het helpt ons om de zorg zo nodig te verbeteren. Daarnaast haalt de Borstkankervereniging informatie over de kwaliteit van de borstkankerzorg in het ziekenhuis uit de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek. De Borstkankervereniging deelt het Roze lintje uit als voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria die zij stellen.

Indien u geconfronteerd bent met de diagnose borstkanker krijgt u via de Mammapoli een uitnodiging voor deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek t.b.v. de Monitor Borstkankerzorg. U wordt gevraagd uw e-mailadres ter beschikking te stellen, zodat u via email in totaal twee maal een vragenlijst krijgt toegestuurd. De Borstkankervereniging stelt een minimum van 25 ingevulde vragenlijsten per keer per jaar als kwaliteitscriterium. Wij stellen het dan ook ten zeerste op prijs dat u beide vragenlijsten invult.

Ook indien de uitslag bij u goedaardig was kunt u deelnemen aan bovengenoemd patiënttevredenheidsonderzoek en krijgt u één vragenlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Mammapoli, tel. 0115-677179.

Monitor Borstkankerzorg