ZorgSaam steunt goede doelen met kerstpakket ‘Support your Locals’

23 februari 2021
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

Alle ZorgSaam medewerkers, specialisten, vrijwilligers en oud-medewerkers die lid zijn van de seniorenvereniging ZorgMix ontvingen afgelopen jaar een kerstpakket. ZorgSaam koos bewust voor een lokaal pakket van lokale leveranciers, om zo ook onze eigen regio te steunen. Daarnaast schonken de gezamenlijke leveranciers per kerstpakket een bedrag aan het goede doel. ZorgSaam koos voor Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen en Stichting Present in Terneuzen. Onlangs overhandigde René Smit, voorzitter van de raad van bestuur van ZorgSaam, de cheques aan de vertegenwoordigers van beide stichtingen.

“We zullen het geld gebruiken voor medische kosten en voor het castreren en steriliseren van kittens voordat ze het asiel verlaten.”
Ruud van Velzen, penningmeester Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen