• Stelle
  • algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Vanaf nu biedt ZorgSaam ook in West Zeeuws-Vlaanderen palliatieve zorg (hospice) aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het team van zorgverleners en vrijwilligers, speciaal geschoold in palliatieve zorg, geeft haar gasten en familieleden de zorg, aandacht en begeleiding die zo belangrijk zijn in de laatste levensfase. Bij palliatieve zorg gaat het immers niet meer om genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 

De palliatieve unit, die Anemoon heet, is gehuisvest in ouderenzorglocatie Stelle aan de Veerhoeklaan 7 in Oostburg. De naam ‘Anemoon’ is niet toevallig; onze medewerkers hebben deze uitgekozen vanwege de betekenis. Anemoon staat voor overgave, zorgzaamheid en toewijding. Een toepasselijke naam dus. In de woonkamer van Anemoon is een muurschildering aangebracht, waarop deze bijzondere boodschap ook is te lezen.

De muurschildering

Als je de verpleegkundigen en verzorgenden van de Anemoon vraagt hoe zij palliatieve zorg zien, hoor je inderdaad zorgzame, toegewijde visies. “Wij willen onze gasten zo goed mogelijk in hun laatste levensfase ondersteunen. De wensen en behoeftes van de gast staan centraal en de inbreng en hulp van familie en mantelzorgers van harte welkom. Met ons team staan we garant voor veiligheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht voor elk individu. Want leven doe je op je eigen manier en sterven ook. Iedereen in het leven bewandelt zijn eigen weg en wij als team geven de gast de mogelijkheid deze weg op zijn of haar manier af te sluiten.”

Bekijk hieronder de video die net voor de opening van de Anemoon is gemaakt.