• algemeen

 ZorgSaam heeft net als andere zorginstellingen last van de inflatie en dure tijden. 

Nu het jaar 2023 compleet kan worden overzien, blijkt dat ZorgSaam veel te veel kosten heeft gemaakt. 2023 zal worden afgesloten met een tekort van circa € 11 miljoen. De jaarrekening 2023 wordt op dit moment opgesteld, het precieze tekort is binnenkort bekend.  

€ 11 miljoen verlies is veel. Op een jaaromzet van € 300 miljoen moet er ‘slechts’ 3 procent worden omgebogen en de liquiditeit van ZorgSaam is goed, maar flinke bezuinigingen zijn onvermijdelijk.  

Oorzaken van het verschil tussen begrote en de werkelijke kosten zijn onder andere:  

  • hoge energiekosten;  
  • kosten personeel niet in loondienst zijn hoger, doordat vacatures niet konden worden ingevuld en het hoge verzuim bij een aantal onderdelen van de organisatie;  
  • een deel van de zorg aan patiënten wordt niet vergoed doordat meer is gedaan dan was gecontracteerd;  
  • extra kosten door meer gebruik van de generatieregeling dan verwacht (die biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken);  
  • het langdurig verzuim is toegenomen, waardoor de organisatie naar de toekomst toe geld moet reserveren om deze kosten te kunnen betalen. 

Hoewel halverwege 2023 al duidelijk werd dat sommige kosten te hoog waren, is het niet gelukt om deze door tussentijdse maatregelen te laten dalen. ZorgSaam werd bovendien geconfronteerd met onverwachte, incidentele, posten. Er zullen vanaf nu echt minder kosten moeten worden gemaakt. Om dat voor elkaar te krijgen is nu en de komende tijd veel actie nodig.  

Er zijn per direct maatregelen genomen, zoals het verminderen van de inzet van personeel niet in loondienst en advieskosten. Het wordt snel maar gefaseerd aangepakt om op een evenwichtige manier in 2025 weer een positief resultaat te kunnen behalen. Daarom wordt 2024 begroot op een negatief resultaat van € 2,5 miljoen. In aanvulling op de begroting 2024 zullen de komende maanden extra maatregelen worden uitgewerkt.  

Daarnaast zullen de geplande investeringen moeten wachten tot het meerjaren financiële plan is beoordeeld. Sommige projecten of verbouwingen zoals de modernisering van het ziekenhuis in Terneuzen zullen vertraging oplopen of worden  versoberd en ook de planning van de vastgoedontwikkeling van de ouderenzorg wordt opnieuw bekeken. 

Het leveren van goede zorg aan patiënten in de ambulances, het ziekenhuis en aan cliënten in de thuis- en ouderenzorg blijft voorop staan, maar er is actie nodig. Een resultaat als in 2023 kan ZorgSaam zich niet nog eens veroorloven. Voor medewerkers is er vooralsnog geen reden tot bezorgdheid. De zorg gaat door en behoud van werkgelegenheid staat voorop. Iedereen is hard nodig om de zorg nu en in de toekomst overeind te houden.  

ZorgSaam heeft het in 2023 financieel niet goed gedaan. Er is voldoende geld op de bank om het op te vangen en er zijn ook een aantal strategische samenwerkingen die ZorgSaam sterker moeten maken. Maar vanaf heden zal ZorgSaam het anders moeten gaan doen waarbij lastige keuzes niet voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd zal ZorgSaam doorgaan met programma’s vanuit de strategie, zoals Passende Zorg en Digitalisering, om klaar te staan voor toekomstige veranderingen in de zorg. Voor deze programma’s is extra geld beschikbaar vanuit de zorgverzekeraars.

In 2025 moet ZorgSaam weer een financieel gezonde organisatie zijn.  

Raad van Bestuur ZorgSaam