• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Medewerkers van ZorgSaam zetten zich iedere dag in om patiënten, cliënten en bewoners de best mogelijke zorg te verlenen. Zorg die voldoet aan alle internationale eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Het onafhankelijke bureau Qualicor Europe toetst dit regelmatig. Na hun bezoek in januari oordeelden zij dat de zorgverlening van ZorgSaam voldoet aan alle eisen. Kortom, patiënten, cliënten en bewoners van ZorgSaam kunnen rekenen op de beste zorg! 

Qualicor Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, NIAZ) toetst zorginstellingen op het naleven van internationaal vastgestelde kwaliteitseisen. De auditoren bezoeken verschillende afdelingen en kijken mee tijdens het werk van medewerkers. Ze toetsen of alle werkafspraken goed toegepast worden. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de naleving van hygiëneregels, het toedienen van medicatie en het gebruik van medische apparatuur.

Het accreditatiebewijs dat ZorgSaam ontvangt is vier jaar geldig. Piet van der Maas, lid raad van bestuur van ZorgSaam: “Het behalen van de accreditatie is allereerst een compliment voor onze medewerkers en het werk dat zij iedere dag leveren. Daarnaast is het een extra stimulans om te blijven werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Zo kunnen onze patiënten, cliënten en bewoners blijven rekenen op de best mogelijke zorg!”