Ook Zorgsaam maakt zich zorgen over de mensen in Oekraïne die lijden onder het oorlogsgeweld en ook over onze collega’s in de ziekenhuizen aldaar. We steunen dan ook van harte acties om hen te ondersteunen. Een eerste initiatief is inmiddels opgepakt. De 24 Nederlandse Veiligheidsregio’s vroegen alle zorginstellingen medische of verpleegkundige materialen te doneren. Ook ZorgSaam heeft inmiddels een hoeveelheid verbandmiddelen, gazen, spuiten, naalden, infuusmaterialen enzovoort ingeleverd voor het transport richting Oekraïne.

Inzameling voor de Oekraïne.