• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg

ZorgSaam is één van de zorgorganisaties die getroffen is door een beveiligingsincident bij Carenzorgt.nl van Nedap Healthcare. ZorgSaam hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van onze cliënten. We zijn dan ook geschrokken en betreuren het zeer dat dit incident bij Nedap heeft plaatsgevonden. De betreffende cliënten ontvangen van ZorgSaam een persoonlijk bericht.

ZorgSaam is door Nedap geïnformeerd over het beveiligingsincident en dat ook van cliënten van ZorgSaam informatie is gedownload uit Carenzorgt. We hebben van dit incident direct melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangifte

Nedap heeft van het beveiligingsincident aangifte gedaan bij de politie en staat in contact met hen. De politie is direct na de aangifte een onderzoek gestart en er is inmiddels een verdachte aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

Meer informatie

Op de website van Carenzorgt.nl vindt u antwoorden op vragen over dit incident. Informatie over hoe er bij ZorgSaam wordt omgegaan met persoonsgegevens, vindt u op onze website.

Over Carenzorgt.nl

Carenzorgt.nl is een digitale omgeving van leverancier Nedap, waarin mensen en zorgorganisaties informatie met elkaar uitwisselen. Carenzorgt wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders. Nedap is de leverancier van Carenzorgt.nl.

 

Lees de update die Nedap op 7 november heeft gegeven.